De eerste snede wordt ingekuild in onze silo's en wordt

aan de dieren gevoederd.

 

 

 

De tweede, derde en eventueel vierde snede wordt ingekuild in de traditionele graspakken die dan verhandeld worden.

 

Daarvoor moeten eerst wat handelingen getroffen worden:

 1. Het perceel zaaiklaar leggen : Dit bestaat uit het cultiveren, effenen, verkruimelen van de bodem.

 2. Het zaaien : Dit gebeurt met specifieke zaaizaden: weidemengsels, Italiaans en engels raaigras.

 3. Onkruid bestrijding.

 4. Bemesten : Dit gebeurt in kleine hoeveelheden om het gras zo mager mogelijk te laten opgroeien.

 5. Maaien.

 

 

 

 6. Schudden, keren.

 7. Barmen, het in zwaden leggen.

 

 

 

 8. Laden en lossen van de pakken.